บ้านกุ่มพัฒนา


ที่อยู่

หมู่ 2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

คุณคะนอง โปรักษ์ โทร 0812079796

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยเป็นกล้วยตากที่มีชื่อเสียงภายใต้แบรนด์ กล้วยกุ่มทอง

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา มีผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยเป็นกล้วยตากที่มีชื่อเสียงภายใต้แบรนด์ กล้วยกุ่มทอง ที่ตากภายในโดมพลังงานแสงอาทิตย์และมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น น้ำเห็ดพร้อมดื่ม น้ำพริกเห็ด กะหรี่ปั๊บ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ สบู่ผลิตจากไซรัปกล้วยตาก ที่มีมาตรฐานไว้จำหน่ายตลอดเวลา ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เพราะมีการนำภูมิปัญญาในการผลิตมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้มีการทำเกษตรแบบไร่นาสวนผสมอีกด้วย

กิจกรรม

การให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กล้วยตาก น้ำพริก กะหรี่ปั๊บ น้ำเห็ด
สาธิตการแปรรูปกล้วยกุ่มทอง การให้ความรู้การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกแบบผสมผสานกัน ชิมผลผลิตแปรรูป กล้วยกุ่มทอง