กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการผลิตการเกษตรปลอดสาร


ที่อยู่

24 หมู่ที่ 7 ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานแหล่ง

นางนีรนุช ศิริธนะ โทร 0876675210

จุดเด่น

อยู่เย็น เป็นสุข

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนทำการเกษตร.ที่เน้นการผลิตที่ปลอดสาร..มีการทำมะพร้าว..ปลูกผักสวนครัวในชุมชน..มีการแปรรูป.และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย

กิจกรรม

การทำนาแบบดั้งเดิม
การทำรายได้เสริมในชุมชนโดยการทำต้นอ่อน
การปลูกผักสวนครัวปลอดสาร
การแปรรูปขนมจากข้าวในชุมชน เช่น การทำขนมจีนเส้นทำมาจากข้าวในชุมชน การทำขนมครกจากข้าวไรซ์เบอรี่
การทำปุ๋ยหมักใช้เองในชุมชน