กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก


ที่อยู่

11 หมู่ 5 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานแหล่ง

นายเสกสรรค์ ไวยเจริญ โทร 0867885229

จุดเด่น

คุณค่าของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

ประวัติความเป็นมา

วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ได้มองเห็นประโยชน์ของมะพร้าวที่ปลูกในชุมชนจำนวนมาก จึงได้รวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนที่ประสบปัญหาในเรื่องมะพร้าวราคาถูก โดยการนำมะพร้าวมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้วิธีการปลูกแบบเกษตรธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี โดยได้นำมะพร้าวผลสดนำมาแปรรูปเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตด้วยกรรมวิธีสกัดเย็น ผ่านวิธีการผลิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านทำให้สารอาหารที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวคงสภาพเดิมมากที่สุด “วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก” เล็งเห็นคุณค่าของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จึงได้นำมาเป็นส่วนผสมหลักในการทำเครื่องสำอางของกลุ่ม ภายใต้แบรนด์ “We VergiN” และ แบรนด์ “Buppha” ดังสโลแกนที่ว่า “คิดให้ไกล ไปทีละก้าว”

กิจกรรม

กิจกรรม/บริการด้านการท่องเที่ยว
1. เกษตรสวนนอก
- เรียนรู้การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว
- เรียนรู้การทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว
- เรียนรู้การทำขนมพื้นบ้านจากมะพร้าว
2. สวนหนึ่งเพชร สวนมะพร้าวน้ำหอม และสวนสมุนไพร
3. บ้านหมอดิน ปราชญ์ชาวบ้าน เรื่อง การบำรุงดิน
4. ชมโบสถ์คริสต์ที่มีอายุนับ 100 ปี
5. ฟาร์มไส้เดือนตาหวาน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือน
6. สวนส้มโอ การปลูกส้มโอ พันธืขาวใหญ่ และการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง
7. สวนส้มโอสนธยา การเลี้ยงชันโรง และแมลงตัวเล็กประโยชน์เยอะ
8. บ้านดินหอม ปั้นดินให้เป็นดอกไม้สวย ๆ งามๆ
9. น้ำยาอเนกประสงค์ ทำน้ำหมักและน้ำยาต่าง ๆ
10. ตลาดน้ำสามอำเภอ