วิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์


ที่อยู่

ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ประสานแหล่ง

นายศิระ พินิจจิตรสมุทร โทร 0800584888

จุดเด่น

ท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ พักผ่อนกับธรรมชาติบรรยากาศริมคลอง

ประวัติความเป็นมา

บ้านริมคลองโฮมสเตย์หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริคลองโฮมสเตย์ เริ่มกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยเปิดให้บริการที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์ ได้การอนุรักษ์ธรรมชาติวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชาวบ้านริม 2 ฝั่งคลอง เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งยังส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

การทำน้ำตาลมะพร้าว
การทำจักสานจากใบมะพร้าว
การทำปุ๋ยชีวภาพ
การทำขนมไทย
การทำการเกษตรสวนครัวปลอดสารพิษ เก็บผักในสวน