วิสาหกิจชุมชนเรือนไทยบางแม่หม้ายโฮมสเตย์


ที่อยู่

42 หมู่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางยุพเยาว์ พวงเพชร โทร 0811987401

จุดเด่น

โฮมสเตย์เรือนไทย สไตล์บางแม่หม้าย

ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าประกวดหมู่บ้านเทิดพระเกียรติ แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้นำหมู่บ้าน และคณะกรรมการจึงมาร่วมวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้หมู่บ้านของเราเป็นที่รู้จัก และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 60 ของประเทศ ผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการได้พิจารณากิจกรรมหลายๆ กิจกรรม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนั้นที่ได้คัดเลือกคือ โครงการบ้านพักโฮมสเตย์เรือนไทย ปัจจุบัน เรือนไทยบางแม่หม้ายโฮมสเตย์ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน 14 หลังคาเรือน

กิจกรรม

หมู่บ้านเรือนไทยร้อยหลัง/ร้อยปี วิถีชีวิต หลวงพ่อวัดอาน ไม้กวาดร้อยปี ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ตาลเรียนร้อยต้น พายเรือในคลองชมวิถีชีวิตริมคลอง นั่งเรือยนต์ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน ชมค้างคาวแม่ไก่
กิจกรรมเสริม ปั่นจักรยานชมหมู่บ้าน ท้องทุ่งนา พายเรือชมวิถีชีวิตริมคลองบ้านบางแม่หม้าย พูดคุยกับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน นายชัยพร พรหมพันธุ์