วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังนกไข่


ที่อยู่

18 หมู่ 8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานแหล่ง

นาย ธวัช อุทัย โทร 0846623687

จุดเด่น

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

เดิมทำอาชีพปลูกฝรั่ง ใช้ปุ๋ย และสารเคมีจำนวนมาก แต่ผลผลิตกลับตกต่ำ ซ้ำทำให้เจ็บป่วย และต้นทุนการผลิตสูง ไม่คุ้มค่าในการลงทุน ต่อมาทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุนให้หันมารวมกลุ่มทำแปลงใหญ่ฝรั่ง ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้ามากขึ้น หลังจากนั้นจึงสนใจการแปรรูปผลผลิตที่รูปลักษณะไม่สวยงาม โดยการทำฝรั่งหยี๋ เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอีกทางหนึ่ง จึงเริ่มมีกลุ่มเกษตรกร คณะศึกษาดูงานจากที่ต่างๆ เข้ามาดูงานจากกลุ่ม จึงเห็นว่าสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ จึงริเริ่มตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรขึ้น จากฐานเกษตรกรแปลงใหญ่ในพื้นที่ และเครือข่ายใกล้เคียง

กิจกรรม

1. ฐานเรียนรู้ การเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลผลิต /เศรษฐกิจพอเพียง/การป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง /ดินและปุ๋ย/การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2. การพายเรือในร่องสวนเก็บฝรั่งสดจากต้น การเดินเยี่ยมชมสวนผลไม้ ฝรั่ง มะม่วง ชมพู่ เป็นต้น
3. การแปรรูปฝรั่งหยี๋ การทำน้ำฝรั่ง
4. เยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี
5. ซื้อของฝากจากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่และเครือข่าย