วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองแค


ที่อยู่

หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานแหล่ง

นายรุ่งอรุณ จันทร์หงส์ โทร 0806547022

จุดเด่น

ล่องคลองแค แลสวน ชวนชิม

ประวัติความเป็นมา

ที่นี่คือ พื้นที่เกษตรใกล้เมืองหลวงซึ่งอุดมสมบูรณ์ที่สุด บ้านคลองแค ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งชุมชนที่อาศัยน้ำจากคลองชลประทาน D7 หรือ คลองตาขำ ซึ่งเชื่อมต่อจากคลองดำเนินสะดวก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะสวนไม้ผลที่ขึ้นชื่อว่าที่นี่คือแหล่งผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและรสชาติดีที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแพ้ว เช่น มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพ้ว แก้วมังกรหวานฉ่ำ เมล่อนรสละมุน นอกจากนั้น ชุมชนแห่งนี้ยังร่วมกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาดน้ำคลองตาขำ ทำให้น้ำในคลองใสสะอาด มีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนแห่งนี้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความงามของสายน้ำคลองตาขำ ชมสวนเกษตรที่มีมาตรฐาน และได้เลือกซื้อผลผลิตเกษตร

กิจกรรม

กิจกรรม เล่นน้ำใสในคลองแค โหนสายสลิงค์ลงน้ำ พายเรือชมคลอง ถีบเรือเป็ด พายเรือชมสองฝั่งคลอง และเที่ยวชมสวนผลไม้ของเกษตรกร เช่น สวนแก้วมังกร สวนมะม่วง สวนมะพร้าว