วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าไม้


ที่อยู่

88 หมู่ 8 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานแหล่ง

นายองอาจ เขียวงามดี โทร 0818345988

จุดเด่น

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลผลิตจากสวน

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าไม้ เป็นตำบลที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชุมชน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง จึงมีการจัดเวทีแผนพัฒนาตำบล เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมและสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในตำบลท่าไม้ เป็นสวนเกษตรที่โดดเด่น เช่น สวนไม้งามภู่ทอง สวนหน้าวัว สวนกล้วยไม้ เป็นต้น

กิจกรรม

การเยี่ยมชมสวนไม้ผล ไม้ดอก
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การแปรรูปผลผลิตจากสวน เช่น ไอศกรีมผลไม้ เป็นต้น