ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยตุง


ที่อยู่

บ้านห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ผู้ประสานแหล่ง

นายวรวิทย์ คำสิงห์ โทร 0625389863

จุดเด่น

เรียนรู้พืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงดอยตุง

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) สาขาดอยตุง ส่งเสริมและจัดทำแปลงเรียนรู้ มะคาเดเมีย ชาอัสสัม กาแฟอาราบิก้า และยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ พระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง พระบรมธาตุดอยตุง สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

1.ชมแปลงเรียนรู้การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง แมคคาเดเมีย ชาอัสสัม และอะโวคาโด
2.เรียนรู้การแปรรูปชาอัสสัมและชาจีน