วิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์


ที่อยู่

3/6 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวกังสดาร ชาญฤทธิ์ โทร 0843817284

จุดเด่น

ท่องเที่ยวสัมผัสชาวเล ลุยเลนละเลงโคลน

ประวัติความเป็นมา

ความคิดริเริ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ โดย นางมาเรียม กงม้า เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโดยชักชวนเพื่อนบ้านในชุมชนอาชีพประมงพื้นบ้าน แปรรูปอาหารทะเลตามฤดูกาล โดยมุ่งหวังในการยกระดับคุณภาพสินค้าของกลุ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรของชุมชนนำมาต่อยอดเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อการขยายสินค้าของกลุ่มสู่ลูกค้าเพื่อให้ผลตอบรับจากลูกค้าที่ดีขึ้น การบริการท่องเที่ยววิถีเกษตรเพื่อโอกาสและเป้าหมายของวิสาหกิจชุมชน ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการนำเยี่ยมชม เพิ่มรายได้ของชุมชน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยในการขับเคลื่อนชุมชนให้บรรลุเป้าหมายจนประสบผลสำเร็จ

กิจกรรม

กิจกรรมการผลิตทำผ้ามัดย้อม
การลุยเลนทะเลโคลน
การแปรรูปสัตว์น้ำอาหารทะเล
การทำไข่เค็ม
การรับประทานอาหารพื้นบ้าน
การชมบรรยากาศชายทะเล