วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านทุ่งสะท้อน


ที่อยู่

48/2 หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ประสานแหล่ง

นายวีรวุฒิ กลมเกลี้ยง โทร 0879063130

จุดเด่น

ชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสวนมะพร้าว สวนยาง และยังมีเขาลักษณ์จันทน์ที่มีวัดและถ้ำที่สวยงามให้ไปเที่ยวชม

ประวัติความเป็นมา

บ้านทุ่งสะท้อน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกจากหมู่ 3 บ้านหนองห้วยฝาด ลักษณะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ มีต้นกระท้อนขึ้นทั่วบริเวณหมู่บ้าน จึงให้มีชื่อหมู่บ้านว่า บ้านทุ่งกระท้อน และเปลี่ยนเป็นหมู่ทุ่งสะท้อนในปัจจุบันการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร เช่น สวนยาง ปาล์ม สวนมะพร้าว ทำให้ลักษณะภูมิประเทศ สวยงาม ร่มรื่น และอากาศบริสุทธิ์ มีการแปรรูปมะพร้าวแบบครบวงจร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

กิจกรรม

1. กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร “วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย” โดยนำแนวคิดการแปรรูปมะพร้าว ซึ่งเป็นพืชสร้างชีวิต มีประโยชน์ทุกส่วน คนในชุมชนปลูกมะพร้าวกันมาแต่ดั้งเดิม อายุมากกว่า 70 ปี มีมะพร้าวทุกบ้าน แต่เกษตรกรไม่สามารถกำหนดราคาเองได้ โดยพ่อค้ามะพร้าวมีฐานะร่ำรวย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 100 พันมะพร้าวไทย จึงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นนวัตกรรมและกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องมะพร้าวครบวงจร พร้อมต้นรับผู้คนที่สนใจเข้ามาแวะเยี่ยมเยือน
2. กิจกรรม ด้านการเกษตรเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง “สวนหอมหวล” ได้เรียนรู้การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ไก่ไข่ เก็บไก่ไข่ เก็บพืชผักในสวนมาประกอบอาหารด้วยตัวเอง เยี่ยมชมสวนทุเรียนคุณภาพ “สวนวันดี” ซึ่งทุเรียน มีรสชาติ เนื้อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
3. มีวัดถ้ำเขาลักษณ์จันทร์ที่เก่าแก่เป็นที่เสื่อมใสของคนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง มีลำธารน้ำใส เย็น คลองวังหินสามก้อน ธรรมชาติงดงาม สามารถล่องเรือชมธรรมชาติ บริเวณลำธารที่น่าตื่นเต้น มีกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการปลูกผักกูดป่าบริเวณลำธารที่ล่องเรือผ่าน สำหรับเป็นแหล่งอาหารของชุมชน