ชุมชนท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองบึง บ้านย่านซื่อ


ที่อยู่

หมู่ 12 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ประสานแหล่ง

นายสง่า คลับคล้าย โทร 0879866065

จุดเด่น

ตกปลานิลริมเขื่อน เที่ยวชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากเป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้นำชุมชนพร้อมสมาชิกชุมชนบ้านย่านซื่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเดินตามรอยเท้าพ่อ โดยเริ่มจากการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองบึงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เชื่อมโยงสวนไม้ผลของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรนอกเหนือจากการทำอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำของชุมชน เป็นสถานที่พักผ่อน กิจกรรมนอนเต๊น สวรรค์ของนักตกปลา คนในชุมชนแปรรูปปลาน้ำจืดเป็นอาหารพื้นบ้าน และให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่ที่สนใจ

กิจกรรม

การแปรรูปผลผลิตในพื้นที่ เช่น การผลิตกล้วยฉาบ มะม่วงแช่อิ่ม ปลาน้ำจืดแดดเดียว เป็นต้น
กิจกรรมตกปลานิลริมเขื่อน
เที่ยวชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ แปลงมะม่วงน้ำดอกไม้ สวนขนุน สวนเกษตรผสมผสาน
ชมต้นมะขามยักษ์ น้ำตกวังเป้า
กิจกรรมปั่นจักรยานริมเขื่อน