ท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลตะเคียนเตี้ย


ที่อยู่

4 หมู่ 3 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นายสาโรช โรจน์สกุลพานิช โทร 0818015314

จุดเด่น

การท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย วิถีเส้นทางมะพร้าว อาหารพื้นบ้าน ศิลปะวัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย เป็นชุมชนที่อยู่ท่ามกลางเมืองพัทยา ที่มีความเจริญทั้งด้านที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว โรงงาน และสถานบริการต่างๆ แต่ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ยยังคงมีชีวิตตามวิถีเกษตร รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนโบราณ ดำรงชีวิตตามแนวทางวิถีเกษตร

กิจกรรม

1 ชมศิลปวัฒนธรรมการสร้างบ้านแบบโบราณ ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตพอเพียงและลานวัฒนธรรมบ้านร้อยเสา
2 พักค้างหรือเยี่ยมชมหมู่บ้านโฮมสเตย์ ที่มีความร่มรื่น เยี่ยมชมการปลูกพืชสมุนไพรนานาชนิด เยี่ยมชมวิถีชีวิตคนตะเคียนเตี้ยตามเส้นทางจักรยานของหมู่บ้าน
3 ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าว ณ วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์มะพร้าวตะเคียนเตี้ย
4 ฝึกปฏิบัติเรียนรู้การทำขนมทองพับ ท๊อฟฟี่โบราณ ชิมแกงไก่กะลา ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองพลับพัฒนา