สวนรัฐไท (9 สวนอินทรีย์) วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี


ที่อยู่

เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสมพร รักษา โทร 0849450626

จุดเด่น

ความรู้เกี่ยวกับการการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ได้ชิมผลไม้สดๆจากต้น

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสวนอินทรีย์กลุ่มรัฐไท 9 สวน ที่อยู่ 5 หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งตำบลปัถวี มีตำนานตามคำบอกเล่าต่อๆ กันมา มีคนรูปร่างอก 3 วา หน้า 3 ศอก มาอยู่ที่ที่นี่ หวีที่ใช้สำหรับหวีผมเป็นหวีที่ทำจากเขาควาย เมื่อมีการพบปะกันเพื่อนๆ จะมีการตบหัวหยอกล้อกัน วันหนึ่งมีการหยอกล้อกันทำให้หวีที่เสียบบนหัวหล่นหาย อยู่มาวันหนึ่งได้มีการพบเห็นหวีเขาควายก็ถามกันว่า ใครมาปัดหวีหล่นที่นี่และเมื่อมีการตั้งชื่อหมู่บ้านก็ตั้งชื่อว่า "ปัดหวี" ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น "ปัถวี" จนถึงปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี หรือสวนอินทรีย์กลุ่มรัฐไท 9 สวน อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 17 กม. เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีเกษตร และมีการเลี้ยงชันโรง มีผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ทั้งยังเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative Industry Village : CIV ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรม

นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ได้ชิมผลไม้สดๆจากต้นและได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชันโรง และมีอาหารพื้นเมืองของชุมชน