สวนสละเฮียถึก (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเขาบายศรี)


ที่อยู่

25 ม.9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสุวรรณา โทร 0819401290

จุดเด่น

ชม ชิม ช้อป สละ ผลไม้ต่างๆ

ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกสละ มีผลผลิตสละทั้งปี และมีผู้มาศึกษาดูงานอยู่ตลอดทั้งปี มีขนาดพื้นที่ 40 ไร่ นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์จากการเที่ยวชมสวนสละ และได้รับความรู้ในการปลูกสละ เช่น การบำรุง รักษา การผสมเกสรสละ เป็นต้น ในช่วงฤดูผลไม้มีผลไม้หลากหลายชนิดให้บริการนักท่องเที่ยว เช่น ทุเรียน สละ เงาะ ลองกอง มังคุด เป็นต้น

กิจกรรม

การปลูกสละ เช่น การบำรุง รักษา การผสมเกสรสละ