ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด


ที่อยู่

33 ม.6 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ผู้ประสานแหล่ง

นายสถิตย์ เงินโสม โทร 0818615249

จุดเด่น

ท่องเที่ยวชุมชนบ้านอ่าวสลัด อัตลักษณ์วิถีชีวิตชาวประมง คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตามรอยเท้าพ่อ "เศรษฐกิจพอเพียง"

ประวัติความเป็นมา

หมู่บ้านอ่าวสลัดเป็นหมู่บ้านที่อยู่หน้าด่าน มีท่าเรือที่มาจากฝั่งต้องมาจอดที่อ่าวสลัด เป็นศูนย์กลาง และทางผ่านของนักท่องเที่ยว และมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ทั้งการตกปลา ตกหมึก และการปล่อยปูที่ธนาคารปู ที่เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้อยู่คู่กับคนท้องถิ่นให้ ยาวนานยิ่งขึ้น

กิจกรรม

ดำน้ำ
ตกหมึก ตกปลา
ปล่อยปูธนาคารปูม้า
การแปรรูปอาหารทะเล
ปลูกปะการัง