วิสาหกิจชุมชนเกษตรหมู่บ้านบางไผ่


ที่อยู่

4/1 ม.5 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาวพิมปภา จันทร์รอด โทร 0982573723

จุดเด่น

กิจกรรมความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมด้านการแปรรูป กิจกรรมการท่องเที่ยว

ประวัติความเป็นมา

เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักในตำบลบางไผ่ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พืชผักสวนครัวต่างๆ เป็นผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ ส่งจำหน่ายให้กับห้างสรรพสินค้า และผิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่นน้ำพริกต่างๆ และในแปลงของเกษตรกรเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กิจกรรม

1.กิจกรรมความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักในร่ม (ต้นอ่อนโต้วเหมี่ยว) พร้อมเก็บผักสดๆจากแปลงมาปรุงอาหาร
2.กิจกรรมด้านการแปรรูป กิจกรรมการเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น การทำน้ำพริกต่างๆ
3.กิจกรรมการท่องเที่ยว เดินชมกิจกรรมการปลูกผักและผลไม้ในแปลงและกิจกรรมนั่งเรือชมสวนในคลองบางกุ้ง หรือปั่นจักรยานเพื่อชมวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน