วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดฉะเชิงเทรา (สวนลุงแดง)


ที่อยู่

14/6 ม.6 ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ประสานแหล่ง

นายวรพจน์ กุศลสงเคราะห์กุล โทร 0818618470

จุดเด่น

พายเรือชมร่องสวน จิบกาแฟน้ำมะพร้าว เป็นศูนย์เรียนรู้ศัตรูมะพร้าว

ประวัติความเป็นมา

เดิมสวนลุงแดงปลูกมะม่วงและหมาก จากนั้นเปลี่ยนมาปลูกมะพร้าว 10 ไร่ ใน พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 60 ไร่ เน้นขายมะพร้าวน้ำหอมตลาด modern trade จากนั้นมีการรวมกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่ใกล้เคียง จดทะเบียน วิสาหกิจชุมชนมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี 2561 นอกจากนี้สวนลุงแดงยังเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตแตนเบียน ในปลายปี 2561 เปิดลุงแดงคาเฟ่และเปิดสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรม

1. พายเรือชมร่องสวนมะพร้าวน้ำหอม
2. มีจุดให้นั่งพักผ่อน มีร้านอาหารลุงแดงคาเฟ่ไว้บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีเครื่องดื่มสูตรพิเศษ เช่น กาแฟน้ำมะพร้าว
3.เป็นศูนย์เรียนรู้ศัตรูมะพร้าว มีการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอนเพื่อใช้กำจัดหนอนหัวดำ