ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)


ที่อยู่

295 ม.15 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้ประสานแหล่ง

นายสำราญ ชูช่วย โทร 0816400342

จุดเด่น

เยี่ยมชมแปลง ผลไม้หลากหลายชนิด ผักอินทรีย์

ประวัติความเป็นมา

สวนสามแสน ที่ตั้ง บ้านกลาง ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สวนเมล่อน ที่ตั้ง บ้านศรีเวียงชัย หมู่ที่ 21 ตำบลนาทราย อำเภอลี้จังหวัดลำพูน เยี่ยมชมเมล่อนในโรงเรือนและจำหน่ายผลผลิต ทำอาชีพทางการเกษตรตลอดทั้งปี เป็นชนเผ่าปกาเกอะยอ ผักหวานป่าบ้านปวง ที่ตั้ง บ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน ปลูกผักหวานป่า จำนวน 5 ไร่ ประมาณ 1,000 ต้น ทั้ง 3 แห่งนี้ ทำอาชีพทางการเกษตรตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมสวน คัดเลือกผลผลิต ซื้อผลผลิตที่มีอยู่ในสวนได้

กิจกรรม

1. สวนสามแสน ปลูกผัก ผลไม้หลากหลายชนิด ซึ่งเป็นผักอินทรีย์ เช่น สตรอเบอร์รี่ เสาวรส กะหล่ำปลี ผักสลัด เกรปฟลุ๊ตเบอรี่ ผักสวนครัว และเป็นฐานการเรียนรู้ชุมชน
2. สวนเมล่อน ปลูกเมล่อน 4 โรงเรือน
3. ผักหวานป่าบ้านปวง ปลูกผักหวานป่า