วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม


ที่อยู่

47 หมู่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ประสานแหล่ง

นางสาววรนุช สาธุ โทร 0895437183

จุดเด่น

ล่องเรือฟังประวัติสายน้ำปราจีนบุรี
แปรรูปกกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

ประวัติความเป็นมา

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม” หลังต้องเผชิญกับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเดิมสมาชิกกลุ่มมีอาชีพหลักทำนา และทำเสื่อกกเป็นอาชีพเสริม แต่ประสบปัญหาน้ำท่วมนา 2-3 ปีซ้อน ส่วนสื่อกกที่ต่างคนต่างทำต่างคิดต่างขายก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเป็นที่มาของแนวคิดการรวมตัวตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสื่อกก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภายใต้การนำของประธานฯ แม้สมาชิกจะประกอบด้วยชาวนาเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความสนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมกันอยู่เสมอจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต รูปแบบผลิตภัณฑ์ ก็จะค้นหาคอลเลกชั่นสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมจากต่างประเทศ มาปรับใช้กับแนวสินค้าของกลุ่มเพื่อให้ทันสมัยและดูดี รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และมีวิธีการบริหารจัดการกันภายในกลุ่ม แบ่งงานและความรับผิดชอบออกเป็นแผนกอย่างชัดเจน เช่น แผนกปลูกต้นกก แผนกทำเส้นกก แผนกแปรรูป แผนกย้อมสี แผนกทำกระเป๋า แผนกทำรองเท้า เป็นต้น ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบ

กิจกรรม

ล่องเรือฟังประวัติสายน้ำปราจีนบุรี
การแปรรูปกกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ