กลุ่มวิสาหกิจชุมบ้านท่ามะเฟือง (บุ่งวังโคลน)


ที่อยู่

ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ผู้ประสานแหล่ง

นางจินตนา บุญรักษา โทร 0899353781

จุดเด่น

มาเที่ยวบ้านฉัน "บุ่งวังโคลน" ตามน้องสาวบ้านท่า พาเที่ยวบุ่งกันนะคะ

ประวัติความเป็นมา

บ้านท่ามะเฟือง เดิมเรียกว่า “โรงช้าง” เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาพื้นที่ในอำเภอบ้านนาหรือชื่อเดิมคืออำเภอท่าช้าง เป็นที่ตั้งของกองโพนช้างหรือกองจับช้างป่าเพื่อเป็นพาหนะในการทำศึกสงคราม โดยหลักฐานปรากฏอยู่ที่บ้านท่ามะเฟือง ต่อมาเปลี่ยนเป็นบ้านท่ามะเฟือง เนื่องจากในหมู่บ้านแห่งนี้มีตรอกให้วัว ควายลงไปกินน้ำ และบริเวณนั้นมีต้นมะเฟืองขนาดใหญ่ ปรากฎอยู่ จึงเรียกกันว่าตรอกมะเฟือง ก่อนจะเปลี่ยนเป็น”บ้านท่ามะเฟือง” ในปัจจุบัน และเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายมอญที่ถูกกวาดต้อนมาในช่วงศึกสงครามไทย พม่าในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาชีพหลักของชาวบ้านท่ามะเฟืองคือ ทำสวนผลไม้ ผักสวนครัว ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของที่นี่ เช่น มะยงชิด กระท้อน ทุเรียน ส้มโอ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชุมชนแห่งนี้นอกจากจะได้รับประทานผลไม้สดตามฤดูกาลแล้ว กลุ่ม“ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร ท่ามะเฟืองสามัคคี” ยังนำผลผลิตมาแปรรูป โดยมีโรงอบขนาดใหญ่สามารถรองรับการแปรรูปผลไม้ได้ในปริมาณมากทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปหลากชนิดให้นักท่องเที่ยวซื้อหาไปรับประทานหรือเป็นของฝากตลอดทั้งปีเช่น กระท้อนสามรส กล้วยอบ พวกขนมโบราณ เช่น ฟักกวนทองพับสมุนไพร ขนมโมจิสูตรดั้งเดิม และ ขนมโมจิบ้านนาสูตรไดฟูกุ (ขนมโชคดี) มีกิจกรรมปั่นจักรยานชื่นชมวิถีของชาวบ้าน บ้านท่ามะเฟือง มีลำคลองที่เป็นลำน้ำหลัก 3 คลอง คือคลองบ้านนา คลองห้วยถ่านคลองกระโดน มีบ่อทรายโบราณจำนวนมาก มีความลึกมากกว่า 20 เมตร และมีความกว้างมาก บางบ่ออาจถึง 10 ไร่

กิจกรรม

กลุ่ม“ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร ท่ามะเฟืองสามัคคี” ยังนำผลผลิตมาแปรรูป โดยมีโรงอบขนาดใหญ่สามารถรองรับการแปรรูปผลไม้ได้ในปริมาณมากทำให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปหลากชนิดให้นักท่องเที่ยวซื้อหาไปรับประทานหรือเป็นของฝากตลอดทั้งปี