ฟาร์มจ่าทูล


ที่อยู่

429 ม.3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประสานแหล่ง

นางธนวรรณ กันกาญจนะ โทร 0902929059

จุดเด่น

สร้างงาน สร้างชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

ประวัติความเป็นมา

ฟาร์มจ่าทูล เป็นสถานที่เรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน มีฐานเรียนรู้ให้เรียนรู้ ได้แก่ พลังงานทดแทน โซล่าเซลล์ เตาแกลบชีวมวล เตาไบโอชาร์ สถานีสีสด ประมง ฟิชชิ่งปาร์ค กบ ไก่พื้นบ้าน ไก่งวง หมูป่า หวาย พริไทย ผักปลอดสาร สมุนไพร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โฮมเสตย์ ฯลฯ

กิจกรรม

ฟิชชิ่งปาร์ค
ถ่านไบโอชาร์
สมุนไพรหญ้าหวาน