“บ้านทับทิมสยาม 05” เรียนรู้คุณค่าสมุนไพร


ที่อยู่

หมู่ที่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ผู้ประสานแหล่ง

นางน้ำอ้อย สุขเสมอ โทร 0861511854

จุดเด่น

เซฮาย สวิตเซอร์แลนด์ชายแดน ณ ทับทิมบูรพา

ประวัติความเป็นมา

“บ้านทับทิมสยาม 05” ตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว หมู่บ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ถูกรายล้อมไปด้วยภูผา จึงมีทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตา เป็นหนึ่งในหมู่บ้าน ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงรับไว้ในโครงการอนุรักษ์ และบริหารทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อต้องการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้ทรงศึกษาข้อมูลและวางแผนงานด้วยพระองค์เอง ตลอดจนประทานแนวทางแก้ไข โดยทรงนำหลักการของหมู่บ้านมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงานและพระราชทานชื่อว่า "โครงการทับทิมสยาม"

กิจกรรม

ศึกษาการปลูกสมุนไพรไทย
การแปรรูปสมุนไพร